Terug Vooruit Sitemap Home Contact    
Taekwondo
Hapkido
Kick Spirit
Nunchaku-do Zelfverdediging

Hoofdmenu

 INFORMATIE

 MULTIMEDIA

 OVERIG
Gedragsregels Sportschool Dekkers

 • 1 Een ieder houdt zich aan de erecode van de vechtsport. Deze luidt als volgt: 
  'Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.'
   
   
 • 2 Bij ongewenste bejegening kun je je wenden tot de vertrouwenspersoon van Sportschool Dekkers. Klik hier voor meer informatie! 
   
 • 3 De leden zijn verplicht om gezondheidsproblemen te melden bij het trainingskader en/of bestuur. Bij inschrijving dient de gezondheidsverklaring ingevuld te zijn.
   
 • 4 De zaal gaat minimaal 15 minuten voor aanvang van de les open, zorg dus, dat je rond die tijd aanwezig bent, zodat je genoeg tijd hebt om te om te kleden.
    
 • 5 Een ieder die komt trainen dient de regels van hygiŽne in acht te nemen, te weten: schone kortgeknipte nagels, schone handen-voeten-hals e.d. en een schoon pak.
   
 • 6 Neem alle persoonlijke bezittingen van waarde altijd mee de zaal in. Zet jouw tas in de trainingszaal en zorg ervoor dat het looppad vrij blijft.
   
 • 7 Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn (ook van de toeschouwers aan de kant).
   
 • 8 Een ieder (dus ook toeschouwers) die de trainingszaal betreedt dient de buitenschoenen buiten de trainingszaal te laten.
    
 • 9 Neem alle beschermers mee naar de zaal zodat je de zaal niet meer hoeft te verlaten tijdens de training.
   
 • 10 Bij het betreden van de trainingszaal dient te worden gegroet. Het groeten is een uiting van respect en verantwoordelijkheid ten opzichte van leraar, partner, examinator, ouder etc..In de trainingszaal vervalleen alle opvattingen over geloof, stand, functie of politiek en geldt slechts nog erkenning van iedere hoger gegradueerde.
   
 • 11 Het pak wordt door een band om het middel bij elkaar gehouden. De band dient altijd te worden omgeknoopt. Bij Nunchaku-do wordt de band vastgemaakt d.m.v. een  klittebandsluiting. Onder het Taekwondo en Judo pak mag je een wit t-shirt of hemd dragen. Bij een Hapkido en Nunchaku-do pak mag je een zwart t-shirt of hemd dragen.
   
 • 12 Men dient zelf de persoonlijke beschermers, die nodig zijn voor het beoefenen van de sport, aan te schaffen. De beschermers en kleding kunnen via de sportschool besteld worden. Een bestelformulier kan via de website gedownload worden. Vervolgens dien je het bestelformulier in te leveren bij je trainer. Je kan ook het bestelformulier rechtstreeks mailen naar de sportschool: info@sportschooldekkers.nl 
   
 • 13 Alle sieraden (horloges, kettingen, ringen, oorbellen, piercings) worden af- of uitgedaan voor de training. Als een ring of oorbel niet af- of uitgedaan kan worden, moet deze met tape worden afgeschermd zodat er geen verwondingen kunnen ontstaan bij jezelf en / of  je medesporters. Haren welke los langer zijn dan op de schouders dienen bijeen te worden gehouden door middel van een haarbandje of een elastiekje.
   
 • 14 Kleding, sieraden en/of andere persoonlijke zaken mogen bij het ontbreken van kluisjes, mits opgeborgen in een eigen tas, aan de zijkant in de trainingszaal neergezet worden.
    
 • 15 Voordat de training begint wordt er gezamenlijk gegroet naar de trainer en eventuele assistenten. Tijdens de trainingen dient iedereen de grootst mogelijke stilte in acht te nemen en dienen de aanwijzingen van de trainer en / of assistenten strikt te worden opgevolgd.
   
 • 16 Kom je te laat op de training (na toestemming van de trainer!), dan wacht je langs de zijkant van de zaal, totdat de trainer bij je komt. Hierna groet je de trainer en hoor je van hem wat je kunt gaan doen om zo snel mogelijk met de rest van de groep mee te kunnen trainen.
   
 • 17 Tijdens de oefeningen mag er best worden gepraat. Maar .... wanneer de trainer aan het woord is houd een ieder zijn mond dicht.
    
 • 18 Tijdens de les geeft de trainer aan wanneer er water gedronken mag worden. Zorg ervoor dat je een bidon hebt, gevuld met water, zodat je de zaal niet hoeft te verlaten.
   
 • 19 Ga voor aanvang van de les naar het toilet, tijdens de les mag dit niet. Het moet voor iedereen zonder medische problemen mogelijk zijn om 1 uur plas op te houden.
     
 • 20 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de hoofdtrainer bij een andere sportschool/vereniging Taekwondo, Hapkido, Judo, Nunchaku-do te beoefenen.
  Ook is het niet toegestaan om zonder toestemming van de hoofdtrainer aan wedstrijden deel te nemen. 
     
 • 21 In overleg met de hoofdtrainer mogen de ouders aanwezig zijn om naar hun zoon / dochter te kijken tijdens de lessen van Taekwondo, Hapkido, Jjudo en Nunchaku-do. Het is echter niet toegestaan om halverwege of tegen het eind van een lesuur de trainingsruimte te betreden daar dit storend werkt op de leerlingen en de trainer. In dat geval dient men buiten de trainingsruimte te wachten totdat het lesuur afgelopen is.
     
 • 22 Herhaaldelijke achterstand van contributie kan leiden tot opzegging van het lidmaatschap.
   
 • 23 Sportschool Dekkers behoudt zich het recht voor om mensen het lidmaatschap te weigeren.
      
 • 24 Royering zal plaatsvinden indien: 
  Men zich niet houdt aan de gedragsregels van Sportschool Dekkers. Men afbreuk doet aan de naam van de sportschool c.q. de sfeer binnen de sportschool. Men de Taekwondo, Hapkido, Judo en/of Nunchaku-do sport in het algemeen in diskrediet brengt. 
      
 • 25 Sportschool Dekkers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de contributie tussentijds te verhogen of verlagen, alsmede de wijze van betalen vast te stellen of te bepalen. 
    
 • 26 Tijdens trainingen, toernooien of andere evenementen en activiteiten kunnen fotoís worden gemaakt welke op onze site of andere social media worden geplaatst. Als u een foto van of tekst over uzelf of uw kinderen aantreft en daar bezwaar tegen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via info@sportschooldekkers.nl.
   
          
  Erwin Dekkers
Klik hier voor het laatste nieuws

Naar het nieuwsoverzicht

Zoek website