Terug Vooruit Sitemap Home Contact    
Taekwondo
Hapkido
Kick Spirit
Nunchaku-do Zelfverdediging

Hoofdmenu

 INFORMATIE

 MULTIMEDIA

 OVERIG
Spreekbeurt over Judo
 
De geschiedenis

Rond 1880 zocht Jigoro Kano de beste zelfverdedigingsmethode. Hij bestudeerde verschillende bestaande gevechtssporten, waaronder ook het ju jutsu (= zelfverdediging). Iedere school had zijn eigen methoden. Kano ontdekte dat de meeste methoden te veel gericht waren op het volledig uitschakelen van de tegenstander. Uiteindelijk kwam hij tot zijn eigen systeem dat hij judo noemde, wat de zachte weg betekent. Hij koos deze naam om een duidelijk onderscheid te maken met het harde ju jutsu.
     
  
Het hoofddoel van zijn judo was: samenwerken aan een harmonische ontwikkeling van geest en lichaam. In 1882 stichtte hij het Kodokan Judo Instituut te Tokio, wat nu nog de standaard is in Japan.
Na de tweede wereldoorlog raakte de sprot judo populair, dankzij het feit dat deze gevechtssport erg geschikt was voor het leger en de politie. Wellicht gebeurde dit ten koste van de geestelijke vorming.Het klassieke judo - beoefend in de geschikte tempel of plaats (= de dojo) - werd aan het publiek voorgesteld met zowel technische - als ceremoniŽle beperkingen.

Jigoro(1860-1938)  

 

Wat is en betekent judo?
  
Judo is een verdedigingssport en een zelfbeheersingssport. Je leert er op de goede manier vallen en je te concentreren. Je moet je geweldig goed kunnen concentreren bij de kataís. Wat betekent kataís dan weer: kataís betekent vallen met stijl,maar je moet er ook allerlei bewegingen voor kunnen of doen. Omdat judo zachte weg betekent is de sport er ook naar gericht, de worpen zijn dus zo gemaakt dat bij het vallen niet zo veel pijn doet. Je leert natuurlijk wel vallen, dit gebeurt wanneer je de grond raakt sla je eigenlijk op de grond.

De uitrusting

(Toon ik voor in de klas)  

Op de tatami


Een tatami is een judomat. Een judomat is ongeveer 2 meter op 1 meter en is 2 tot 3 centimeter dik. Een rand met rode matten rond een vierkant van grijze matten ( 6 op 6 meter) geeft de gevarenzone aan, die de judokaís tijdens de wedstrijd niet mogen overschrijden. Daar rond ligt de veiligheid zone. Op de judomat spreekt men voor een deel Japans en een deel Nederlands. De technieken en bewegingen en punten zegt men in het Japans, de uitleg geeft men in het Nederlands.

 

Starten met de sport judo en hoe gaat dat

Je mag starten met judo vanaf je 6e  jaar. Wanneer je begint krijg je een witte gordel. Ben je jonger dan 14 jaar, dan werk je met streepjes. Ben je ouder dan 14 jaar mag je direct met gordels werken. Voor je de gordel ontvangt, met je eerst 2 examens doen( je moet dan wel onder de 14 jaar zijn). Bij het eerste examen ontvang je je eerste streepje en wanneer je nog eens examen behaal je nog eens streepje. Wanneer je 2 streepjes hebt is het de tijd om voor een gordel examen te doen. Je hebt bij de gordels verschillende kleuren die de graad aanduiden. Te eerste de witte gordel, daarop volgt de gele, oranje, groene, blauwe, bruine, zwarte. Na je zwarte gordel heb je nog 12 dannen. Je mag maar examen doen wanneer je een genoeg aantal stempels hebt behaald. Een stempel krijg je wanneer je komt, maar de mag je natuurlijk je stempelkaart of judokaart niet vergeten!!!!

Hoe verloopt de training

   
Eerst worden de judomatten gelegd. (zie bijgevoegde figuur) De training begint met het groeten, dat is eigenlijk elkaar goeiedag zeggen. Daarna volgt de opwarming, dat is het belangrijkste deel van de training. Tijdens de opwarming hebben we verschillende oefeningen zoals: valoefeningen, voorwaartse rol waarbij je ook leert vallen. Daarna het oefenen van worpen, houdgrepen, wurggrepen, klemmen. Klemmen en wurggrepen leer je pas wanneer je een oranje gordel hebt.Na het oefenen van de technieken is het de tijd voor randori of yaku soko geiko.Randori is eigelijk wat vechten tegen elkaar en yaku soko geiko is meer het vlot beoefenen van worpen. Yaku soko geiko ne waza is het vlottend beoefen van houdgrepen, wurggrepen en klemmen. Om de trainig een beetje leuker te maken, heeft mijn club de judobal. Hij gelijkt niet op een bal, maar we noemen hem toch zo. De judobal gebruiken we vooral bij val oefeningen. Ik toon je het even voor. Zo nu heb je gezien hoe we de bal gebruiken.

De basisvaardigheden (voortonen)

A.      Groeten

B.       Gaan en staan

C.       Vastpakken

D.      Balansverstoring

E.       Werpen  

Wedstrijdreglement

a)                  HAJIME              =          begin

b)                 MATTE                 =          stop, wacht                 

c)                  OASAE KOMI      =          houdgreep           

d)                 SONO MANA       =          beweeg niet             

e)                  YOSHI                 =          doorgaan                        

f)                  TOKETA               =          houdgreep verbroken                     

g)                  SORE MADE         =          wedstrijd afgelopen   

Te behalen punten                                      waarde (score)

a)      KOKA                       =          bijna YUKO                                3/10

b)      YUKO                        =          bijna WAZA-ARI                       5/10

c)      WAZA-ARI               =          bijna IPPON                               7/10

d)      IPPON                       =          vol punt ( overwinning)              10/10

e)      WAZA-ARI AWASETE IPPON =          2 maal WAZA-ARI    10/10  

Bestraffingen                                             waarde(score)

a)      SHIDO                       =          opmerking            MIN             3/10         

b)      CHUI                          =          berisping              MIN             5/10

c)      KEIKOKU                    =          waarschuwing       MIN             7/10

d)      HANSO KUMAKE       =        uitsluiting               MIN            10/10  

Tegenover KOKA staat SHIDO                                  

Tegenover YUKO staat CHUI 
                              
                                                                  

      Tegenover WAZA-ARI staat KEIKOKU    
  
                                                                                     

 Tegenover IPPON staat HANSO KUMAKE

  
Hoe zit de judocompitie in elkaar?

Er wordt eerst onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Verder is de gewichtklasse zeer belangrijk.De verschillende categorieŽn voor de mannen zijn :  
  
-60kg / -65kg / -71kg / -78kg / -86kg / -95kg / +95kg

De verschillende categorieŽn voor de vrouwen zijn:                                                                                        
   
-48kg / -52kg / - 56kg / - 61kg / -66kg / -72kg / +72kg

Ze moeten tot dezelfde gewichtklasse behoren om met elkaar te kunnen kampen.  

    
Quiz

1.        Wie vond de sport judo uit?

a)      Jigiro Kano

b)      Jigoro Kano

c)      Jigiro Kana  

2.       Hoeveel dannen zijn er te verdienen?

a)      12

b)      14

c)      11  

3.       Wat is de volgorde van de gordels?

a)      Wit, geel, oranje, groen, blauw, zwart, bruin

b)      Geel, wit, oranje, groen, blauw, bruin, zwart

c)      Wit, geel, oranje, groen, blauw, bruin, zwart  

4.       Hoe noemt men het grijze vierkant rond het rode vierkant?

a)      De uit zone

b)      De veiligheidszone

c)      De klaarmaakzone

Klik hier voor het laatste nieuws

Naar het nieuwsoverzicht

Zoek website